eating house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eating house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eating house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eating house.

Từ điển Anh Việt

  • eating house

    /'i:tiɳhaus/

    * danh từ

    nhà ăn; hàng quán, quán ăn

Từ điển Anh Anh - Wordnet