eating club nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eating club nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eating club giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eating club.

Từ điển Anh Việt

  • eating club

    /'i:tiɳhɔ:l/ (eating_club) /'i:tiɳklʌb/

    * danh từ

    phòng ăn công cộng