druggist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

druggist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm druggist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của druggist.

Từ điển Anh Việt

  • druggist

    /'drʌgist/

    * danh từ

    người bán thuốc, người bán dược phẩm

    dược sĩ

Từ điển Anh Anh - Wordnet