dome-shaped tank roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dome-shaped tank roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dome-shaped tank roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dome-shaped tank roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dome-shaped tank roof

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mái phẳng