disrespectful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disrespectful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disrespectful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disrespectful.

Từ điển Anh Việt

 • disrespectful

  * tính từ

  thiếu tôn trọng, bất kính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • disrespectful

  exhibiting lack of respect; rude and discourteous

  remarks disrespectful of the law

  disrespectful in the presence of his parents

  disrespectful toward his teacher

  Antonyms: respectful

  Similar:

  aweless: neither feeling nor showing respect

  Synonyms: awless