disrespectfully nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disrespectfully nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disrespectfully giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disrespectfully.

Từ điển Anh Việt

 • disrespectfully

  * phó từ

  vô lễ, bất kính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • disrespectfully

  in a disrespectful manner

  he treats his parents rather disrespectfully

  Antonyms: respectfully