diplomatic mission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diplomatic mission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diplomatic mission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diplomatic mission.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • diplomatic mission

    a mission serving diplomatic ends

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).