defined benefit pension plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

defined benefit pension plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm defined benefit pension plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của defined benefit pension plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • defined benefit pension plan

    * kinh tế

    kế hoạch định hạn phúc lợi hưu trí