decayed rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

decayed rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm decayed rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của decayed rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • decayed rock

  * kỹ thuật

  đá phong hóa

  cơ khí & công trình:

  đá bị phá hủy

  xây dựng:

  đá bị phong hóa