curie cut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curie cut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curie cut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curie cut.

Từ điển Anh Việt

  • Curie cut

    (Tech) kiểu cắt Curie