curcuma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curcuma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curcuma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curcuma.

Từ điển Anh Việt

  • curcuma

    /'kə:kjumə/

    * danh từ

    (thực vật học) cây nghệ

Từ điển Anh Anh - Wordnet