crusted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crusted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crusted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crusted.

Từ điển Anh Việt

 • crusted

  /'krʌstid/

  * tính từ

  có vỏ cứng

  có váng (rượu, bám vào thành chai)

  cổ xưa, cổ lỗ; cố chấp; thâm căn cố đế

  crusted prejudices: thành kiến cố chấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crusted

  having a hardened crust as a covering

  Synonyms: encrusted, crusty, crustlike

  Similar:

  crust: form a crust or form into a crust

  The bread crusted in the oven