creek nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creek nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creek giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creek.

Từ điển Anh Việt

 • creek

  /kri:k/

  * danh từ

  vùng, lạch

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sông con, nhánh sông

  thung lũng hẹp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • creek

  * kỹ thuật

  lạch

  sông con

  sông nhánh

  vũng nhỏ

  giao thông & vận tải:

  chi lưu (địa lý)

  vũng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • creek

  any member of the Creek Confederacy (especially the Muskogee) formerly living in Georgia and Alabama but now chiefly in Oklahoma

  Similar:

  brook: a natural stream of water smaller than a river (and often a tributary of a river)

  the creek dried up every summer