creek bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creek bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creek bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creek bed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • creek bed

    Similar:

    streambed: a channel occupied (or formerly occupied) by a stream

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).