cowboy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cowboy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cowboy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cowboy.

Từ điển Anh Việt

 • cowboy

  * danh từ

  người chăn bò ở miền Tây nước Mỹ; cao bồi

  a cowboy movie

  phim mô tả những cuộc phiêu lưu ở miền Tây nước Mỹ; phim cao bồi

  nhà kinh doanh thiếu khả năng hoặc thiếu thiện chí

Từ điển Anh Anh - Wordnet