cattleman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cattleman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cattleman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cattleman.

Từ điển Anh Việt

  • cattleman

    /'kætlmən/

    * danh từ

    người chăn trâu bò

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người chăn nuôi trâu bò

Từ điển Anh Anh - Wordnet