cote nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cote nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cote giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cote.

Từ điển Anh Việt

 • cote

  /kout/

  * danh từ

  cái chuồng (nhốt vật nuôi)

 • cote

  độ cao

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cote

  * kỹ thuật

  độ cao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cote

  a small shelter for domestic animals (as sheep or pigeons)