cost-effective nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cost-effective nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cost-effective giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cost-effective.

Từ điển Anh Việt

 • cost-effective

  (Tech) có hiệu quả kinh tế, có hiệu quả chi phí

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cost-effective

  * kinh tế

  có hiệu suất về phí tổn

  có lợi

  có tương quan tốt giữa phí tổn-hiệu quả

  giá trung bình-hiệu quả cao

  vốn ít lãi nhiều

Từ điển Anh Anh - Wordnet