corporation stock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corporation stock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corporation stock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corporation stock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • corporation stock

  * kinh tế

  chứng khoán của thành phố

  trái phiếu chính phủ

  trái phiếu cơ quan nhà nước

  trái phiếu địa phương