corbel piece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corbel piece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corbel piece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corbel piece.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • corbel piece

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đệm đầu rầm

    khối nhô ra