cooling water piping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cooling water piping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cooling water piping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cooling water piping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cooling water piping

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đường ống dẫn nước giải nhiệt

    đường ống nước giải nhiệt