cooling coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cooling coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cooling coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cooling coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cooling coil

  * kinh tế

  ống ruột gà làm nguội

  ống xoắn lằm nguội

  * kỹ thuật

  dàn lạnh

  giàn lạnh

  ống xoắn làm lạnh

  ống xoắn lạnh

  điện lạnh:

  giàn xoắn lạnh

  cơ khí & công trình:

  ống xoắn làm nguội

  xây dựng:

  ống xoắn ốc làm lạnh