cooling limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cooling limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cooling limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cooling limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cooling limit

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    giới hạn làm lạnh