convolution integral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

convolution integral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm convolution integral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của convolution integral.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • convolution integral

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tích phân chập