conjunctivitis arida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conjunctivitis arida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conjunctivitis arida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conjunctivitis arida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • conjunctivitis arida

    Similar:

    xerophthalmia: abnormal dryness of the conjunctiva and cornea of the eyes; may be due to a systemic deficiency of vitamin A

    Synonyms: xerophthalmus, xeroma

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).