conjectural variation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conjectural variation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conjectural variation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conjectural variation.

Từ điển Anh Việt

  • CONJECTURAL VARIATION

    (Econ) Sự thay đổi theo phỏng đoán.

    + Chỉ hành vi của hãng trong THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NHÓM. Xem OLIGOPOLY.