conical horn antenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conical horn antenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conical horn antenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conical horn antenna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conical horn antenna

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ăng ten loa hình nón

    dây trời loa hình nón