conical dome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conical dome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conical dome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conical dome.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conical dome

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cupôn hình nón