conducting medium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conducting medium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conducting medium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conducting medium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conducting medium

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    môi trường dẫn điện