comply (with) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comply (with) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comply (with) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comply (with).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • comply (with)

  * kỹ thuật

  chiểu theo

  làm theo

  hóa học & vật liệu:

  tuân theo