commutator v-ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commutator v-ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commutator v-ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commutator v-ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • commutator v-ring

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    măng sông vành góp

    ống lồng vành góp