coexist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coexist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coexist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coexist.

Từ điển Anh Việt

 • coexist

  /'kouig'zist/

  * nội động từ

  chung sống, cùng tồn tại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • coexist

  coexist peacefully, as of nations

  exist together