cocoa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cocoa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cocoa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cocoa.

Từ điển Anh Việt

 • cocoa

  /'koukou/

  * danh từ+ (cocoa)

  /'koukou/

  (thực vật học) cây dừa

  quả dừa

  * danh từ

  bột cacao

  nước cacao

  màu cacao

  cocoa bean

  hột cacao

  cocoa nib

  hột cacao đã bóc vỏ

  cocoa powder

  thuốc súng nâu

Từ điển Anh Anh - Wordnet