cockle stair nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cockle stair nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cockle stair giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cockle stair.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cockle stair

    * kỹ thuật

    cầu thang xoắn ốc