clabber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clabber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clabber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clabber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clabber

  * kinh tế

  trở nên chua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clabber

  raw milk that has soured and thickened

  Similar:

  curdle: turn into curds

  curdled milk

  Synonyms: clot

  Antonyms: homogenise