chuckle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chuckle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chuckle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chuckle.

Từ điển Anh Việt

 • chuckle

  /'tʃʌkl/

  * danh từ

  tiếng cười khúc khích; nụ cười thầm

  sự khoái trá ra mặt

  tiếng cục cục (gà)

  * nội động từ

  cười khúc khích

  (+ over) khoái trá

  to chuckle over someone's defeat: khoái trá trước sự thất bại của ai

  kêu cục cục (gà mái)

Từ điển Anh Anh - Wordnet