chortle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chortle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chortle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chortle.

Từ điển Anh Việt

 • chortle

  /'tʃɔ:tl/

  * danh từ

  tiếng cười giòn như nắc nẻ

  đội hợp xướng

  bài hát hợp xướng

  đoạn điệp xô (mọi người nghe đề tham gia); đoạn đồng ca (trong bài hát)

  tiếng đồng thanh, tiếng nói nhất loạt

  in chortle: đồng thanh, nhất loạt

  to answers a question in chortle: đồng thanh trả lời câu hỏi

Từ điển Anh Anh - Wordnet