chisel, diamond point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chisel, diamond point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chisel, diamond point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chisel, diamond point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chisel, diamond point

    * kỹ thuật

    đục mũi bạch kim