chilean peso nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chilean peso nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chilean peso giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chilean peso.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chilean peso

    the basic unit of money in Chile; equal to 100 centesimos

    Synonyms: peso

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).