chilean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chilean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chilean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chilean.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chilean

    a native or inhabitant of Chile

    of or relating to or characteristic of Chile or its people

    Chilean volcanoes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).