cheviot hills nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cheviot hills nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cheviot hills giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cheviot hills.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cheviot hills

    Similar:

    cheviots: a range of hills on the border between England and Scotland

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).