chevalier de lamarck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chevalier de lamarck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chevalier de lamarck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chevalier de lamarck.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chevalier de lamarck

    Similar:

    lamarck: French naturalist who proposed that evolution resulted from the inheritance of acquired characteristics (1744-1829)

    Synonyms: Jean Baptiste de Lamarck

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).