chelonia mydas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chelonia mydas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chelonia mydas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chelonia mydas.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chelonia mydas

    Similar:

    green turtle: large tropical turtle with greenish flesh used for turtle soup

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).