chelonian reptile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chelonian reptile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chelonian reptile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chelonian reptile.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chelonian reptile

    Similar:

    chelonian: a reptile of the order Chelonia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).