chelonian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chelonian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chelonian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chelonian.

Từ điển Anh Việt

 • chelonian

  /ki'louniən/

  * tính từ

  thuộc lớp phụ rùa

  * danh từ

  động vật loại rùa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chelonian

  a reptile of the order Chelonia

  Synonyms: chelonian reptile

  of or relating to or resembling or being a turtle or tortoise