chapel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chapel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chapel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chapel.

Từ điển Anh Việt

 • chapel

  /'tʃæpəl/

  * danh từ

  nhà thờ nhỏ (ở nhà tù, ở trại lính...); buổi lễ ở nhà thờ nhỏ

  Anh nhà thờ không theo quốc giáo

  (ngành in) nhà in; tập thể thợ in; cuộc họp của thợ in

  to call a chapel: triệu tập một cuộc họp của thợ in

  to keep a chapel

  có mặt (ở trường đại hoạc)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chapel

  * kinh tế

  nghiệp đoàn công nhân in (ở một tòa báo)

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  gác chuông đồng hồ

  giáo đường nhỏ

  nhà nguyện

  nhà thờ nhỏ

  trại lính)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chapel

  a place of worship that has its own altar

  Similar:

  chapel service: a service conducted in a place of worship that has its own altar

  he was late for chapel