chambers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chambers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chambers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chambers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chambers

    * kỹ thuật

    khu nhà lớn

    lâu đài

Từ điển Anh Anh - Wordnet