bedroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bedroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bedroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bedroom.

Từ điển Anh Việt

  • bedroom

    /'bedrum/

    * danh từ

    buồng ngủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet