century nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

century nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm century giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của century.

Từ điển Anh Việt

 • century

  /'sentʃuri/

  * danh từ

  trăm năm, thế kỷ

  trăm (cái gì đó...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) trăm đô la

  (từ cổ,nghĩa cổ) (La mã) đại đội (gồm 100 người)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • century

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thế kỷ

Từ điển Anh Anh - Wordnet