celandine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

celandine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm celandine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của celandine.

Từ điển Anh Việt

  • celandine

    * danh từ

    một loại cây dại có hoa màu vàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet